אדם וחוה בגן עדן היפיפה.

left right
point אשבחך כי נפלא ובפחד נעשיתי. (תהילים, קל''ט 14 )

point מי ברא את אדם וחוה?
point מי קרא שמות לחיות אשר ברא אלוהים?
point באיזו גן חיו אדם וחוה?

אדם וחוה

האדם הראשון והאם של כל חי

ביום שישי לבריאה היה העולם של אלוהים אכן יפה. שדות היו ירוקים,
פרחים פרחו וציפורים ובעלי חיים שוטטו ביערות.
אך בעולם לא היו בני אדם, בתים, חוות או ערים. אף ילדים לא שיחקו
תחת העצים. העולם היה מוכן לאנשים ולנשים ליהנות ממנו. אלוהים
אמר, »נעשה אדם בדמותנו. תהיה לו נשמה והוא ישתלט על כל מה שיש
בעולם. »
אז אלוהים לקח את עפר האדמה ויצר את האדם. הוא נשם בו את רוח
החיים והאדם נעשה לנפש חיה. אלוהים קרא את האנוש הראשון בשם
אדם.
על מנת לתת לאדם מקום לחיות בו, שתל אלוהים את הגן היפה בעדן
עם הנהר הצלול הזורם בו. תפקידו של אדם היה לטפל בגן. אלוהים
הביא בעלי חיים אל אדם ונתן לו לקרוא להם בשמם. אדם הבחין כי
היו שם שניים מכל סוג בעלי חיים.
אך לאדם לא הייתה בת זוג בגן המושלם הזה. אלוהים אמר, »לא טוב
לאדם להיות לבדו. אני אעשה לו עזר להיות איתו. »
אלוהים הפיל תרדמה על אדם ולקח צלע מצדו. מצלעו עשה אלוהים
את האישה. אדם קרא לה חוה. אדם וחוה אהבו זה את זה. הם היו
מאושרים בגן יפיפה אשר אלוהים נתן להם להיות לביתם.
בראשית, א' 26 ; ב'