אדם וחוה גורשו מגן עדן בגלל אי-ציותם.

left right
point כי כאשר במרי האדם האחד הפכו הרבים אל החטאים, כן
במשמעתו של האדם האחד יהפכו הרבים לצדיקים.
(אגרת אל הרומיים, ה' 19 )

point מי פיתה את חוה?
point מדוע התחבאו אדם וחוה מול אלוהים?
point מי אמר לאדם וחוה לעזוב את הגן?

החטא הקדמון

גירוש מגן עדן

לפרק זמן כלשהו – איננו יודעים כמה זמן – אדם וחוה חיו בשלום בגן
היפה שלהם. הם דיברו עם אלוהים כאיש מדבר עם חברו. הם עשו הכל
שאלוהים אמר להם לעשות ולא ידעו כל דבר רע.
אף על פי כן אדם וחוה הצטרכו ללמוד כעליהם להישמע להוראותיו
של אלוהים. אלוהים אמר לאדם וחוה, »מכל עץ הגן מותר לחם לאכל
פירות חוץ מעץ אחד. כי אם תאכלו פירות ממנו אתם תמותו. »
היה בין החיות נחש. השטן שהוא שד רשע אשר מפתה אותנו לחטוא
נכנס בו כדי לפתה את האישה לחטוא.
הנחש אמר אל האישה, »אתם לא תמותו. ידוע לאלוהים כאם תאכלו
מפרותיו תהפכו לחכמים מאד ותדעו מה טוב ומה רע. »
חוה הקשיבה לנחש. היא הסתכלה על פרות וחשבה איזה טעם טוב יש
להם ואם הם אכן יהפכו אותה לחכמה. היא התעלמה מהוראתו של
אלוהים ולקחה את הפרי ואכלה אותו. אחרי זה היא נתנה הפרי לאדם
והוא גם אכל ממנו.
באותו ערב כשאדם וחוה שמעו את קול אלוהים, הם לא באו אליו כמו
לפני כן. בפחד הם ניסו להתחבא.
בגלל אי-ציותם אמר אלוהים אל חוה, »סבלי מכאבים ומצרות ובעלך
ישלוט בך. » אל אדם הוא אמר, «כי שמעת לאשתך כאשר היא אמרה
לך לעשות את הדבר הרע, גם אתה תסבול ותעמול ותזיע בין הקוצים
והדרדר. » אלוהים גם קילל את הנחש.
אדם וחוה לא יכלו להישאר בגן המושלם שהיה לביתם. אלוהים גירש
אותם החוצה ושם את המלאכים והחרב הלוהטת בכניסה.
בראשית ג'