נח ומשפחתו מודים לאלוהים כי הוא הציל את חייהם.

left right
point כי אינך אלוהים האוהב רשע: ולא יגור רע איתך.
(תהילים, ה' 4)

point מי ציווה על נח לבנות את התיבה?
point מה היה בתיבה פרט מנח ומשפחתו?
point למה שם אלוהים קשת בשמים?

נח – בונה התיבה

השייט הראשון בהיסטוריה

אחרי זמן רב חיו הרבה בני אדם בעולם. עצוב להגיד אך האנשים היו
רשעים מאוד. אז אלוהים החליט להשמיד אותם על ידי המבול ששלח.
כאשר הסתכל אלוהים למטה מהשמים הוא ראה את איש טוב אחד
בשם נח. מפני שנח היה חברו של אלוהים, הוא אמר לו על המבול שהוא
מתכוון לשלוח. הוא צווה על נח לבנות תיבה גדולה ואמר לו בדיוק איך
לעשות את זה.
לא ספק שהאנשים הרשעים צחקו על נח בגלל בנייתו של הספינה
הגדולה הזאת כאשר לא היו מים לצוף עליהם. אך נח המשיך בבנייה
כמו שאלוהים צווה עליו לעשות. הוא האמין בדברו האלוהים. נח גם
דרש אל האנשים על אלוהים ועל העונש אשר יבוא.
לבסוף התיבה נבנתה, כעבור יותר ממאה שנים. אלוהים אמר אל נח
להיכנס לתיבה יחד עם משפחתו בת שמונה נפשות. אלוהים גרם לבעלי
חיים, ציפורים וזוחלים להיכנס לתוך התיבה כדי שיישארו בחיים כמה
מכל מין. כשכלם היו בבטחה בפנים, אלוהים סגר את הדלת.
כעבור שבעה ימים, החל לרדת גשם. הגשם ירד במשך ארבעים יום
וארבעים לילה ללא הפסקה. הגשם ירד כמו נשפך מחלונות גדולים
בשמים. מים כיסו את כל הארץ עד שלא היו בה יבשות ולא בעלי חיים.
וגבוה מעל הארץ שטה התיבה עם נח ומשפחתו. כעבור ימים רבים
המים החלו לרדת והתיבה התנגשה בהר אררט. יום אחד פתח נח את
חלון התיבה ושלח את יונה החוצה. אך היונה שבה כי לא מצאה לה
מקום יבש לשבת. כעבור שבוע נח שלח שוב את היונה. הפעם היא חזרה
עם עלה במקורה. המים חייבים להיות תחת האצים כרגע! הפעם הבאה
הוא שלח את היונה וזו לו שבה אליו יותר .אז ידע נח כי הארץ כבר
יבשה.
אלוהים קרא לנח ולמשפחתו לצאת מהתיבה. נח היה אסיר תודה
לאלוהים כי הוא הציל את חייהם ובנה את המזבח לפולחן. אלוהים
ייצר שם את הקשת היפה בשמים ואמר לנח שזוהי האות של הבטחתו
כי לא יהיה עוד מבול לשחת את הארץ.
בראשית, ו'; ז'; ח'; ט' 1-18