בניית עיר ומגדל בבל.

left right
point הוא הראה את גבורתו בזרעו; ופיזר את הגאים בחשיבות
לבבם. (הבשורה על פי לוקס, א' 51 )

point האים האלוהים נהנה ממגדל בבל אשר האנשים בנו?
point מה הוא עשה כדי לעצור אותם לבנות?
point מה אמר אלוהים לאברם שיעשה?

מגדל בבל

התחלת שפות שונות

בקרוב שכחו ילדי נח מהמבול הגדול ששלח אלוהים. המשפחות שלהם
המשיכו לגדל עד שהיה הרבה אנשים בעולם. אך מחשבות לבבם נהפכו
לרע.
כשאנשים טיילו ממזרח, הם מצאו את מפלס קרקע. באותה תקופה כל
האנשים דיברו באותה השפה. הם אמרו זה לזה, «בואו ונעשה לבנים
ונאפתם היטב. אז נבנה מהם עיר גדולה עם מגדל גבוה מאוד. ונעשה לנו
שם ואל נפיץ לעולם .»
הם החלו בבניית העיר והמגדל. אך האלוהים ירד מהשמים לראות את
זה והדבר הרגיז אותו מאוד.
אלוהים גרם להם לדבר שפות שהם לא דיברו מעולם. בונים לא יכלו
לסיים לבנות את העיר והמגדל שלהם כי לא הבינו אחד לשני יותר. הם
הפסיקו את עבודתם והתחילו להתפזר לארצות אחרות. העיר לא גמורה
נקראת בבל, משמעות השם היא הבלבול. מאז אותה התקופה מדברים
בעולם בהרבה שפות.
ככל שעבר הזמן, יותר ויותר אנשים התפללו אל דמויות העץ והאבן
שנקראו האלילים. הם חשבו כי הדמויות האלו הם האלים המסוגלים
לשמוע את תפילותיהם ולעזור להם. האנשים האלו לא קראו אל
האלוהים האמיתי ולא ידעו את רצונו. הם עשו אז הרבה דברים רעים.
אך ראה הי אלוהינו איש מסוג שונה בעיר אור. האיש הזה, אברם,
התפלל אל האלוהים ותמיד ניסה לעשות לפי רצונו למרות שהאנשים
הרשעים גרו בסביבתו. אלוהים אמר לו , »אברם,לך לך מהמקום הזה.
עזוב נא את בית אביך ולך למקום אשר אראה לך. אברכך ואתה תהיה
ברכה לאחרים. » אברם ציית לאלוהים למרות שלא הבין אותו.
בראשית, י'; י''א 1-9